fredag 27 november 2015

Vad har genus och musik gemensamt egentligen?!


Hallå där, kära läsare, nya som bekanta! 

Denna glamourösa fredag tänkte jag skoja till det lite extra med ett krönike-liknande inlägg om ett ämne som ligger mig nära hjärtat. Om du är bekant med Ellalinjen, så vet du säkert om att det är en kvinno- och transseparatistisk musiklinje som även ger undervisning i genusvetenskap. När jag berättat om det här för familj, vänner och andra musiker får jag ibland höra saker såsom ”varför?”. ”Varför” som i ”varför ska endast kvinnor och transpersoner få gå linjen” och ”vad har genus med musik att göra”.

Det är två väldigt viktiga frågor som jag tänkte reda ut nu.

ÄVEN! Om det är några ord som känns oklara så finns det en liten ordlista längst ner.

Vi lever i ett samhälle som inte är jämställt. Det må vara så att Sverige har kommit långt i denna process och är ett väldigt tolerant land, men vi är fortfarande inte framme. Målet med jämställdhet är att människor av alla kön och bakgrund ska ha samma mängd rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Feminism är det politiska och personliga verktyget för att nå det målet.

I vår kurs genusvetenskap får vi lära oss om feminismens historia, lära oss om kvinnliga musikaliska och historiska förebilder som inte syns i historieböckerna. Vi får lära oss vad saker som härskarteknik, könsmaktsordning och tolkningsföreträde innebär, och mycket mer (se även: min ordlista).

Som sagt så lever vi inte i ett fullt jämställt samhälle, det märks överallt men även starkt inom musikindustrin. Inom musikbranschen är kvinnor väldigt ofta underrepresenterade, marginellt syns de mest inom popgenren, men blir ofta utsatta för objektifiering. I rockgenren är kvinnorna ännu färre. Kvinnliga musiker får även sämre betalt, tas mindre på allvar och blir alltid underprioriterade män. Transpersoner syns om ens inte alls i populärmusik.

I musikbranschen finns även vardagssexism. Till exempel, som när folk i musikaffärer/arrangörer/ producenter eller liknande ignorerar en när en försöker tala med dem, använder förminskande uttryck såsom ”lilla gumman” eller ”nybörjarsakerna står där borta” (har faktiskt hänt mig). Eller att ständigt bli ifrågasatt över ens trovärdighet eller kompetens som musiker. Värt att nämna är att varenda gång det skett mig eller mina vänner har det varit män som gjort det.

Ofta så kan musiksammanhang upplevas som en boy's club. Den består till stor majoritet av män och är du inte en man och råkar inte besitta alla rätta kunskaper så  är du inte med i gänget. Den är alltså ofta avvisande för kvinnor och transpersoner, även om det kanske inte är medvetet så. 
Förminskningstaktikerna och förmågan att inte ta en på allvar dras till max ifall du till exempel råkar blanda ihop vad en förstärkare eller högtalare är, inte känner till alla termer kring ett mixerbord, in princip som att du skulle fötts med denna tekniska musikkunskap. Det är ett sätt att mobba folk ut ur en grupp genom att sätta baren väldigt högt och samtidigt psyka ut dem att tro att de faktiskt inte kan hoppa över den baren. En lämnas med en känsla av att en aldrig kommer kunna vara med.

Då skall vi inte ens börja med hur transpersoner (där också inkluderade icke-binära) har det i musiksammanhang. De finns in princip inte. De blir oftast felkönade också. Och de tas på väldigt lite allvar. En kan ju endast tänka sig hur det är och hur avskräckande det kan vara. Det är en mycket lång historia så det kanske kan skrivas lite djupare om någon annan gång.

Jag har innan spelat med manliga musiker. Det är jättetrevligt. Men en syns väldigt lite också. Ens röst blir inte lika mycket hörd. Det diskuteras kring låten vi spelar över ens huvud. De kvinnliga musikerna tas inte lika mycket på allvar. En prestige skapas i rummet om att vissa skall vara bättre än andra och de musikerna som är bäst får mest fokus och respekt. Ifall en kvinnlig musiker skulle råka göra en tabbe, till exempel spela fel, tappa en trumpinne eller inte träffa den rätta noten, så suckas det på ett ”jag ger upp”-vis. Lagkänslan och villighet till samarbete finns inte riktigt där. The boy's club gör sig påmind.

Men att vara en duktig musiker innebär så otroligt mycket mer än att vara duktig på sitt instrument och snabbt öva in låtar. Om en spelar ihop med andra människor så ingår en i ett samarbete, och måste därför ha förmågan att hålla god kommunikation, sprida bra stämning, fördela och ta ansvar på rätt vis och behandla alla jämlikt i gruppen.

Men på grund av den "osynliga" sexismen så upplever kvinnor dessa samarbeten väldigt annorlunda. Här är några faktorer:
  • Män prioriterar mäns röster och åsikter mer än kvinnors. Det leder till att kvinnor i gruppen inte känner sig lika delaktiga i besluten och därför känner att de förlorar värde. 
  • För att nå upp i trovärdighet sätts mer press på kvinnliga musiker att vara väldigt duktiga och ha kunskap. En man i gruppen har denna trovärdighet från början och ifall han skulle råka vara medelmåttig eller dålig på sitt instrument möts han med mer tolerans.
  • Det ligger i den kvinnliga musikerns ansvar att vara bra på det hon gör, men inte nödvändigtvis att ha en vägande röst i val av låtar, sound eller planering.


Självfallet så beter sig inte alla män i musikbranschen på det här viset. Men vi alla föds in i en patriarkatisk (och även en rasistisk) världsbild här i västvärlden. Per automatik får män mer plats och högre status i samhället än kvinnor. Om vi inte jobbar aktivt för att förändra detta så kommer ingenting att ske. Alltså, även om en snubbe inte alls har bidragit med beteende ovan nämnda så är deras tystnad en spelande roll, för att tystnaden är passiv.

Det är ett otroligt ingrott mönster och många anstränger sig inte för att ändra på det. Och många ser inte ens att mönstret finns. Någonting måste hända för att ändra på dessa mönster, väldigt sällan är det de priviligierade i mönstret som gör de första förändringarna, oftast blir det de utsatta som först gör någonting åt saken. Det är lite så jag ser på Ellalinjen. Den startades just för att kunna bryta dessa mönster och startades av kvinnor.

När vi spelar och umgås på Ellalinjen känner jag en otroligt skön gemenskap, så mycket prestige försvinner. Vi kan alla förstå varandra när vi tar upp gamla historier kring när vi blev sexistiskt behandlade i musiksammanhang. Vi håller god kommunikation och ser till att alla får känna att de är med i processen.

Mycket av det här är på grund av att vi blir undervisade i genus och då även har dragit reflektioner och lärdomar kring hur vi innan känt oss i grupp och ser till att ingen annan blir utsatt för det. Vi tas ut ur en obehaglig och sexistisk miljö och sätts istället in i en miljö där vi blir behandlade såsom vi BORDE bli. I den miljön kan vi stötta varandra och känna att vi existerar, förtjänar en plats och har något bra att komma med. Det är en väldigt skön känsla. Det är därför linjen är kvinno- och transseparatistisk.

Ärligt talat så förstår jag ifall cismanliga musiker skulle känna sig lite stötta när de läser en del av det jag skrivit. Hej du, där ute. Du är säkert jättebra på att samarbeta och kul att spela med, men om du inte tänkt på dessa mönster eller vanor som jag nämnt så kan det hända att du bidrar till problemet. Jag skulle råda dig att tänka på dem till nästa gång du musicerar med en blandad könsgrupp och se om du lägger märke till några mönster. Jag vet att vi är många som skulle bli glada om du gjorde det.

Om ännu viktigare, hade vi många blivit glada om du använde din röst till att få människor att lyssna och också hjälpa till att ändra på detta ojämställda och sexistiska musikliv. Under tiden så tänker vi här på Ellalinjen rocka loss och lära oss all möjlig kunskap, så vi kan ta oss in i denna mansdominerade bransch där vi kan bidra med bra musik och förtjänar att göra det.

Trevlig helg allesammans!

// Louise

*********************************
ORDLISTA
Genusvetenskap: akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Genusvetenskap

Genus (könsbegrepp): begrepp som används för att urskilja vad som formar män och kvinnors sociala beteende.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Genus_(k%C3%B6nsbegrepp)

Härskarteknik: syftar på sociala manipulationer varmed en grupp eller person behåller sin position (i en synlig eller osynlig hierarki) gentemot andra grupper eller enskild individ. De går att använda från underläge i gruppens sociala status men de infinner sig mera naturligt från en position ovanifrån. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rskarteknik

Icke-binär: beteckning för någon vars könsidentitet ligger mellan eller bortom de traditionella könskategorierna man och kvinna, eller som väljer att inte definiera sin könsidentitet alls.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Intergender

Microaggression: refererar till oavsiktlig diskriminering, ordet används för att täcka den vardagliga nervärderingen av minoritetsgrupper i samhället, såsom kvinnor, transpersoner, rasifierade personer, fattiga och funktionshindrade (bonus; rasifierad: begrepp och perspektiv som beskriver hur människor ses som stereotyper utifrån fördomar om deras bakgrund eller ursprung).
Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Microaggression_theory https://sv.wikipedia.org/wiki/Rasifiering

Maktordning: hur olika aspekter såsom klass, kön, etnicitet, religion, ålder och sexuell läggning kan ge en olika mängd makt, även i olika kombinationer. Detta är en social konstruktion som är till för att andra människor ska få mer privilegium än andra.
Källa (se även:) https://sv.wikipedia.org/wiki/Intersektionalitet

Objektifiering: när en reducerar en person eller grupp till ett passivt föremål för handling, istället för en egen handlande aktör.
Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Objectification

Patriarkat: definitionsmässigt ett samhällssystem där män har den primära makten och de flesta ledande positioner i samhällets institutioner domineras av män.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Patriarkat_(sociologi)

Privilegium: är i motsats till diskriminering när en person eller folkgrupp får särskilda förmåner andra inte har.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Privilegium

Prestige: refererar till att ha ett bra rykte eller bra självförtroende, synonymer såsom inflytande, auktoritet, respekt, status, ära.
Källa: http://www.synonymer.se/?query=prestige
https://en.wikipedia.org/wiki/Prestige

Sexism: innebär fördomsladdad diskriminering, förtryck och utnyttjande av människor enbart på grund av könstillhörighet.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexism

Transperson: paraplybegrepp oftast menad personer som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. En person som inte är transperson kallas cisperson.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Transperson


Kolla även gärna in Maktsalongen på Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCjdWE3hrzDWREQB5aZppjOA

fredag 20 november 2015

Fredag och fortsatt regn

Hej!


Första gången jag skriver ett inlägg. Är lite socialamedierfobiker. Lite konservativ sådär. En sån som tycker om att fortfarande ha med mig en jättestor almenacka istället för att planera i mobilen.
Därför har det tagit emot att skriva ett blogginlägg. men nu är jag här!


Fredagen är här efter en vecka med övning, övning och lite örondroppar som ska kurera en långvarig förkylning känns det fint med lite helg. Idag har vi haft en gästlärare här som heter Annika Wirsén som faktiskt har gått på Ella-linjens första år! (Känns fortfarande konstigt att skriva Ella linjen etc då det är mitt namn...lite som att jag har ett jättestort ego som bara pratar om mig själv i tredjeperson...)


Okej, vi hade som sagt Annika här idag och vi fick leka runt i Logic och testa att komponera en fin midilåt. Läxa tills nästa gång blir att göra om en midilåt till något vi tycker är bra. Jag valde Rock the Cashbah av The Clash som jag ska göra tung. Vilket blir en utmaning då allting låter som plågade grisar som försöker bilda ett arrangemang ihop och liksom tror att de lyckas. Jag tror ändå att det kommer att gå. Vi fick lite mer insyn i Logic, hur du kan använda EQ, kompressor, Reverb och Delay. Samt var den magiska Q-knappen finns som står för kvantisera. Den är mycket användbar om du kanske inte spelar 100% tight eller om anslaget på synthen inte är helt på pricken rätt.


Nu ska jag nog ta helg (även om det kliar i fingrarna efter att spela mera och spritter i benen som längtar efter baskaggepedalen), behöver vila öronen lite så jag kan höra vad jag egentligen spelar och sjunger!


Allt gott och på återseende,
Ella


(Jag har ingen bild på mig nu, har inte blivit klippt och känner mig fortfarande inte helt high på min ärvda Iphone så det kanske kommer längre fram...eller inte!)
Ella

torsdag 19 november 2015

En inblick i vardagen, brandcell 326

Häj!

Torsdagen lider mot sitt slut.

Är lite trött asså. Ni vet, det är mörkt, kallt och regnigt. Fryser om fötterna trots att jag sitter i sängen och har täcke och värmekudde. Jag har liksom gosat ner mig här. Det stör mig dock något att jag även denna kväll har odiskad disk i diskhon, men den ligger trots allt ett bad med både varmvatten och diskmedel så synd om den är det i alla fall inte. Hade gärna legat i ett varmt bad jag med (inget diskmedel tack). Med tända ljus. Badskum. Kanske nån pod eller ljudbok att lyssna på? (OBS har aldrig lyssnat på ljudbok men IDÉN är ju så jäkla mysig). Regnet smattrandes mot rutan. NI FATTAR. Jag är på riktigt myshumör.

Har varit på riktigt myshumör i ca 40 minuter nu. Innan dess så var jag mest bara trött. Slafsade i mig den sista matlådan från i söndags med en odiskad gaffel.Var hemma runt kvart över sex efter att ha suttit med metronom i över en timma för att få till världens kortaste lilla basgång. Det är kul att öva tycker jag, fast inte när det går dåligt. Idag gick det ganska dåligt.

I övrigt så håller vi på att planera och styr upp allt inför Gotlandsturnén. Jag är med i sponsorgruppen och är dessutom budgetansvarig så jag håller koll på slantarna och försöker hitta samarbetspartners. Det är faktiskt himla kul! Roligt att prata med massa olika människor och kul att så många här på Gotland faktiskt har koll på vad Ella-linjen är och vad vi verkar för.

Avslutar inlägget med en bild på mig (Wohoo). Majsan i tvåan klippte av mig håret igår, till min stora glädje! Känns sådär trendigt, inne, hippt. Precis så som jag vill framstå!  (Skämt).


På återseende
Elsa


fredag 13 november 2015

Resten av veckan i bildformat

Hejhopp! 
Jag tänkte visa en liten fortsättning på veckan som varit. I bildform! 
Jag, Viggo, har ju ansvar över media inför den kommande turnén, och det betyder bland annat att jag får fixa med vad för poster vi ska ha, turnénamn och sociala medier och så där. Därför har jag knäppt lite bilder under veckan som varit (och planerar att fortsätta med det fram till turnéns slut) som jag tänkt visa upp här på bloggen! 

Till exempel glömde jag ju att visa er den här söta mopsen som vi träffade backstage på Länsteatern i måndags. Hur söt som helst ju!!! 

Och på onsdag så kom Ella tillbaka från att ha varit sjuk megalänge. Men nu är hon (ganska så) frisk och jag och Louise var jätteglada över att få tillbaka vår tredje (supergrymma) bandmedlem!

Bra rutiner att ha varje ensemblepass!

Här på Ella är vi verkligen måna om varandra och peppar varandra så mycket det går!

Family love

Vi är också bra på att mysa och fika
och nu när hösten har kommit är det nästan viktigare än allt.

I torsdags hängde vi mycket i studion med våran ljudteknikslärare Carin Hallin.

Posers...

Elsa doing the "silent llama"

Stora maskiner för stora ljud.

Uppmickning utav trummor.

Någonting om hur en tar upp ljudet av en virvel.
(borde kanske ha lyssnat här istället för att ta kort)

Och på eftermiddagen hade vi projektarbete, vilket betyder att alla jobbade med sina ansvarsområden inför turnén. Jag jobbar som sagt med Media, så det gav mig en liten ursäkt för att hänga på Tumblr en stund och hämta inspiration för skapandet utav en affisch! 

Louise var ganska så Tumblr idag, fredag, tho.
Hon rockade verkligen sin Vote For Pedro tischa och choker.

Fredag betyder glitter.
Och Elsa vet exakt hur en firar Glitter-fredag!
Cooling

Sån där som moomin!

Fika på skolan innan helgen.
Idag bjöd cafeteriagänget på kanelbullar.
Mums!!!

Och det var väl allt som fick komma med ifrån denna vecka, mer lär det komma nästa!
(om inte minnet på min mobil hinner gå åt allt för fort alltsåå)

Men ha en så trevlig helg allihopa!
Och ha en fin Gotland PrideRainbow Emoji (Google Hangouts / Android Version) /Viggo


Internationella Dagen i Hemse + Pride i Visby

Veckan som varit har varit

Först va det måndag

ASKUL.

Vi åkte till Hemse, som ligger låååångt bort från Fårösund. Där vart det internationella dagen och vi gick på massa föreläsningar om olika nationella saker, bland annat läget i Syrien, Turkisk folkmusik och hur en skapar trygga rum för HBTQ-personer i olika länder vars lagar är ganska exkluderande.

Internationella dagen

Folkhögskolan i Hemse
Mysigt!
Flaggorna fladdrade

Hoppa i löv är kul

Seminarium på Hemse Församlingshem
Hundar fick inte komma in

Tack!

Föreläsning om läget i Syrien


Fika!! 

Coola LisenInnan föreläsningarna hann vi även med ett produktionsmöte om vår kommande turné 
(som du kan läsa mer om snart, håll utkik!).


Produktionsmöte in action

I väntan på att få komma in på Länsteatern (gigstället)
Efter alla föreläsningar skyndade vi vidare till Visby för det är PRIDE-vecka där. Vi spelade på projektet "300 sånger om kärlek". Det gick

 ASBRA.


Sen for vi tillslut hem, vilket avslutar vår måndag. Såg ni vår spelning? Vad tyckte ni?Happy Friday 13th!


/Superlisen

fredag 6 november 2015

Hallå alla rockers!


Första veckan efter höstlovet har gått såhäääääääär fort. Alltså ganska segt.
Vi Ellor blev alldeles för nöjda med sovmorgonarna vi fick på lovet.

Men nu är vi omskolade, veckan är
slut och vi taggar inför nya, roliga ting!


Bland annat!!!!!
På måndag så ska vi rockers först åka till Hemse för en dag fylld av bra föreläsningar och workshops, men sen!! På kvällen drar vi in till Visby stad och spelar på ett evenemang som Länsteatern satt upp. De ska nämligen inleda Prideveckan här på Gotland med ett dygn fyllt upp med olika artister som ska spela låtar om kärlek för att hylla folk med stora hjärtan som vågat älska i alla lägen. Här ska vi Ellor presentera fem egenskrivna låtar, varav 3 är utav det coola Ella-bandet Great Blue Heron Call.
Det ska bli mycket roligt!

Om ni blir sugna på att uppleva detta så går det bra att komma till Länsteatern på Bredgatan 10 i Visby. Mellan klockan 12 på måndagen till klockan 12 nästa dag kommer musik att spelas, men om ni vill se oss Ellor så spelar vi under en halvtimme från och med klockan 19 på måndagskväll! Det är fri entré hela dygnet och vet ni vad???
Det bjuds även på fika!! Wowserz alltså.

Men först en efterlängtad helg.
Här är en bild ifrån några dagar sen, när vi repade inför måndags, tagen ifrån våran Instagram, @ellamusiceducation, följ den om ni inte redan gör det! 
Trevlig helg!!
//Mvh Victoria

måndag 2 november 2015

Tillbaka igen!


Hej alla Elladiggare!November är kommen och Ellahuset är återigen fyllt med glada musikanter efter höstlov och en hel vecka isär. Det var med blandade känslor många styrde hemåt under lovet, kul att träffa nära och kära, men lite konstigt att lämna den lilla bubbla vi levt i sedan slutat av augusti. Men lov var skönt, själv har jag rest utomlands och ätit mycket mat och sörplat kaffe, som om det vore någon skillnad från det vi gör här...!Okej, så måndag igen, och nu drar vi igång block två på riktigt! Vi fick en mindre våg med uppgifter tidigare idag inför spelningsveckan v.50, mycket att stå i, men så kul! Eftersom det är vi själva som ordnar med turnén vi skall åka på så gäller det att ligga i. Budget ska läggas, spelningar bokas, sponsring fixas och affischer tryckas. Här kommer gå åt mycket kaffe innan vi är klara!Någonting väldigt bra med denna utbildning är att en får lära sig mycket mer än att bara bli en grym musiker. Utbildningen täcker även allt som ligger bakom, bl.a. hur en går tillväga för att boka spelningar och hur en får det ekonomiska att gå runt under exempelvis turnéer. Så bra att kunna!Nu ska jag hälla i mig det sista av mitt underbara microvågsugnvärmda kaffe från eftermiddagens fikastund (jag vet, jag är en riktig lyxlirare), och sen spela en massa gitarr. Abstinensen har vuxit på sig ganska duktigt under lovet vill jag lova!(Här var tanken att det skulle komma upp bilder från dagen, men datorn vägrar och jag orkar inte bråka, återkommer med uppdatering senare helt enkelt! )Puss och hej alla rockers!


// Anna-Lena