fredag 27 november 2015

Vad har genus och musik gemensamt egentligen?!


Hallå där, kära läsare, nya som bekanta! 

Denna glamourösa fredag tänkte jag skoja till det lite extra med ett krönike-liknande inlägg om ett ämne som ligger mig nära hjärtat. Om du är bekant med Ellalinjen, så vet du säkert om att det är en kvinno- och transseparatistisk musiklinje som även ger undervisning i genusvetenskap. När jag berättat om det här för familj, vänner och andra musiker får jag ibland höra saker såsom ”varför?”. ”Varför” som i ”varför ska endast kvinnor och transpersoner få gå linjen” och ”vad har genus med musik att göra”.

Det är två väldigt viktiga frågor som jag tänkte reda ut nu.

ÄVEN! Om det är några ord som känns oklara så finns det en liten ordlista längst ner.

Vi lever i ett samhälle som inte är jämställt. Det må vara så att Sverige har kommit långt i denna process och är ett väldigt tolerant land, men vi är fortfarande inte framme. Målet med jämställdhet är att människor av alla kön och bakgrund ska ha samma mängd rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Feminism är det politiska och personliga verktyget för att nå det målet.

I vår kurs genusvetenskap får vi lära oss om feminismens historia, lära oss om kvinnliga musikaliska och historiska förebilder som inte syns i historieböckerna. Vi får lära oss vad saker som härskarteknik, könsmaktsordning och tolkningsföreträde innebär, och mycket mer (se även: min ordlista).

Som sagt så lever vi inte i ett fullt jämställt samhälle, det märks överallt men även starkt inom musikindustrin. Inom musikbranschen är kvinnor väldigt ofta underrepresenterade, marginellt syns de mest inom popgenren, men blir ofta utsatta för objektifiering. I rockgenren är kvinnorna ännu färre. Kvinnliga musiker får även sämre betalt, tas mindre på allvar och blir alltid underprioriterade män. Transpersoner syns om ens inte alls i populärmusik.

I musikbranschen finns även vardagssexism. Till exempel, som när folk i musikaffärer/arrangörer/ producenter eller liknande ignorerar en när en försöker tala med dem, använder förminskande uttryck såsom ”lilla gumman” eller ”nybörjarsakerna står där borta” (har faktiskt hänt mig). Eller att ständigt bli ifrågasatt över ens trovärdighet eller kompetens som musiker. Värt att nämna är att varenda gång det skett mig eller mina vänner har det varit män som gjort det.

Ofta så kan musiksammanhang upplevas som en boy's club. Den består till stor majoritet av män och är du inte en man och råkar inte besitta alla rätta kunskaper så  är du inte med i gänget. Den är alltså ofta avvisande för kvinnor och transpersoner, även om det kanske inte är medvetet så. 
Förminskningstaktikerna och förmågan att inte ta en på allvar dras till max ifall du till exempel råkar blanda ihop vad en förstärkare eller högtalare är, inte känner till alla termer kring ett mixerbord, in princip som att du skulle fötts med denna tekniska musikkunskap. Det är ett sätt att mobba folk ut ur en grupp genom att sätta baren väldigt högt och samtidigt psyka ut dem att tro att de faktiskt inte kan hoppa över den baren. En lämnas med en känsla av att en aldrig kommer kunna vara med.

Då skall vi inte ens börja med hur transpersoner (där också inkluderade icke-binära) har det i musiksammanhang. De finns in princip inte. De blir oftast felkönade också. Och de tas på väldigt lite allvar. En kan ju endast tänka sig hur det är och hur avskräckande det kan vara. Det är en mycket lång historia så det kanske kan skrivas lite djupare om någon annan gång.

Jag har innan spelat med manliga musiker. Det är jättetrevligt. Men en syns väldigt lite också. Ens röst blir inte lika mycket hörd. Det diskuteras kring låten vi spelar över ens huvud. De kvinnliga musikerna tas inte lika mycket på allvar. En prestige skapas i rummet om att vissa skall vara bättre än andra och de musikerna som är bäst får mest fokus och respekt. Ifall en kvinnlig musiker skulle råka göra en tabbe, till exempel spela fel, tappa en trumpinne eller inte träffa den rätta noten, så suckas det på ett ”jag ger upp”-vis. Lagkänslan och villighet till samarbete finns inte riktigt där. The boy's club gör sig påmind.

Men att vara en duktig musiker innebär så otroligt mycket mer än att vara duktig på sitt instrument och snabbt öva in låtar. Om en spelar ihop med andra människor så ingår en i ett samarbete, och måste därför ha förmågan att hålla god kommunikation, sprida bra stämning, fördela och ta ansvar på rätt vis och behandla alla jämlikt i gruppen.

Men på grund av den "osynliga" sexismen så upplever kvinnor dessa samarbeten väldigt annorlunda. Här är några faktorer:
  • Män prioriterar mäns röster och åsikter mer än kvinnors. Det leder till att kvinnor i gruppen inte känner sig lika delaktiga i besluten och därför känner att de förlorar värde. 
  • För att nå upp i trovärdighet sätts mer press på kvinnliga musiker att vara väldigt duktiga och ha kunskap. En man i gruppen har denna trovärdighet från början och ifall han skulle råka vara medelmåttig eller dålig på sitt instrument möts han med mer tolerans.
  • Det ligger i den kvinnliga musikerns ansvar att vara bra på det hon gör, men inte nödvändigtvis att ha en vägande röst i val av låtar, sound eller planering.


Självfallet så beter sig inte alla män i musikbranschen på det här viset. Men vi alla föds in i en patriarkatisk (och även en rasistisk) världsbild här i västvärlden. Per automatik får män mer plats och högre status i samhället än kvinnor. Om vi inte jobbar aktivt för att förändra detta så kommer ingenting att ske. Alltså, även om en snubbe inte alls har bidragit med beteende ovan nämnda så är deras tystnad en spelande roll, för att tystnaden är passiv.

Det är ett otroligt ingrott mönster och många anstränger sig inte för att ändra på det. Och många ser inte ens att mönstret finns. Någonting måste hända för att ändra på dessa mönster, väldigt sällan är det de priviligierade i mönstret som gör de första förändringarna, oftast blir det de utsatta som först gör någonting åt saken. Det är lite så jag ser på Ellalinjen. Den startades just för att kunna bryta dessa mönster och startades av kvinnor.

När vi spelar och umgås på Ellalinjen känner jag en otroligt skön gemenskap, så mycket prestige försvinner. Vi kan alla förstå varandra när vi tar upp gamla historier kring när vi blev sexistiskt behandlade i musiksammanhang. Vi håller god kommunikation och ser till att alla får känna att de är med i processen.

Mycket av det här är på grund av att vi blir undervisade i genus och då även har dragit reflektioner och lärdomar kring hur vi innan känt oss i grupp och ser till att ingen annan blir utsatt för det. Vi tas ut ur en obehaglig och sexistisk miljö och sätts istället in i en miljö där vi blir behandlade såsom vi BORDE bli. I den miljön kan vi stötta varandra och känna att vi existerar, förtjänar en plats och har något bra att komma med. Det är en väldigt skön känsla. Det är därför linjen är kvinno- och transseparatistisk.

Ärligt talat så förstår jag ifall cismanliga musiker skulle känna sig lite stötta när de läser en del av det jag skrivit. Hej du, där ute. Du är säkert jättebra på att samarbeta och kul att spela med, men om du inte tänkt på dessa mönster eller vanor som jag nämnt så kan det hända att du bidrar till problemet. Jag skulle råda dig att tänka på dem till nästa gång du musicerar med en blandad könsgrupp och se om du lägger märke till några mönster. Jag vet att vi är många som skulle bli glada om du gjorde det.

Om ännu viktigare, hade vi många blivit glada om du använde din röst till att få människor att lyssna och också hjälpa till att ändra på detta ojämställda och sexistiska musikliv. Under tiden så tänker vi här på Ellalinjen rocka loss och lära oss all möjlig kunskap, så vi kan ta oss in i denna mansdominerade bransch där vi kan bidra med bra musik och förtjänar att göra det.

Trevlig helg allesammans!

// Louise

*********************************
ORDLISTA
Genusvetenskap: akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Genusvetenskap

Genus (könsbegrepp): begrepp som används för att urskilja vad som formar män och kvinnors sociala beteende.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Genus_(k%C3%B6nsbegrepp)

Härskarteknik: syftar på sociala manipulationer varmed en grupp eller person behåller sin position (i en synlig eller osynlig hierarki) gentemot andra grupper eller enskild individ. De går att använda från underläge i gruppens sociala status men de infinner sig mera naturligt från en position ovanifrån. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rskarteknik

Icke-binär: beteckning för någon vars könsidentitet ligger mellan eller bortom de traditionella könskategorierna man och kvinna, eller som väljer att inte definiera sin könsidentitet alls.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Intergender

Microaggression: refererar till oavsiktlig diskriminering, ordet används för att täcka den vardagliga nervärderingen av minoritetsgrupper i samhället, såsom kvinnor, transpersoner, rasifierade personer, fattiga och funktionshindrade (bonus; rasifierad: begrepp och perspektiv som beskriver hur människor ses som stereotyper utifrån fördomar om deras bakgrund eller ursprung).
Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Microaggression_theory https://sv.wikipedia.org/wiki/Rasifiering

Maktordning: hur olika aspekter såsom klass, kön, etnicitet, religion, ålder och sexuell läggning kan ge en olika mängd makt, även i olika kombinationer. Detta är en social konstruktion som är till för att andra människor ska få mer privilegium än andra.
Källa (se även:) https://sv.wikipedia.org/wiki/Intersektionalitet

Objektifiering: när en reducerar en person eller grupp till ett passivt föremål för handling, istället för en egen handlande aktör.
Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Objectification

Patriarkat: definitionsmässigt ett samhällssystem där män har den primära makten och de flesta ledande positioner i samhällets institutioner domineras av män.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Patriarkat_(sociologi)

Privilegium: är i motsats till diskriminering när en person eller folkgrupp får särskilda förmåner andra inte har.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Privilegium

Prestige: refererar till att ha ett bra rykte eller bra självförtroende, synonymer såsom inflytande, auktoritet, respekt, status, ära.
Källa: http://www.synonymer.se/?query=prestige
https://en.wikipedia.org/wiki/Prestige

Sexism: innebär fördomsladdad diskriminering, förtryck och utnyttjande av människor enbart på grund av könstillhörighet.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexism

Transperson: paraplybegrepp oftast menad personer som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. En person som inte är transperson kallas cisperson.
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Transperson


Kolla även gärna in Maktsalongen på Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCjdWE3hrzDWREQB5aZppjOA